Varaus-, maksu- ja toimitusehdot

Nämä varaus- ja maksuehdot koskevat kaikkia ohjelmapalveluita, joita Loihakka Oy tarjoaa TravelOulu.fi-verkkokaupassaan yksittäisille asiakkaille.

Loihakka Oy: n hallinnoima TravelOulu.fi-verkkokauppa tarjoaa ohjelmapalveluita matkailualan eri palveluntarjoajilta. Näiden varaus- ja toimitusehtojen lisäksi useilla ohjelmapalvelujen tarjoajilla voi olla omat ehdot, jotka koskevat heidän palveluitaan. Nämä löytyvät kunkin palveluntarjoajan käytännöistä.

Palvelut ja hinnat:

Loihakka Oy pidättää oikeuden muuttaa palveluja tai hintoja. Palvelut voivat muuttua sääolojen tai turvallisuuden takia. Hintoja voidaan oikaista johtuen toimittajien hintojen noususta, joka ei ole riippuvainen Loihakka Oy: stä (mukaan lukien muun muassa verotuksen tai polttoainehintojen muutokset).

Turvallisuus ja vakuutukset:

Loihakka Oy: llä ja muilla TravelOulu.fi-verkkokaupassa palveluitaan tarjoavilla palveluntarjoajilla on ennakoiva lähestymistapa turvallisuuteen kaikessa toiminnassaan, ja he noudattavat kaikkia asiaankuuluvia ja asianmukaisia ​​turvallisuussuunnitelmia sekä työterveys- ja turvallisuusstandardeja Suomen lakien ja määräysten mukaisesti. määräyksiä.

Jokainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa palveluitaan travelOulu.fi-sivustossa, on vastuussa omien palvelujensa turvallisuudesta ja asianmukaisen vakuutusturvan saamisesta asiakkailleen.

Ohjelmapalvelut:

Ohjelmapalveluissa käytettävät veneet ja moottorikelkat on vakuutettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lakisääteinen vakuutus korvaa ajoneuvon käytöstä liikenteessä aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot Suomen vakuutuslain mukaisesti. Korvauksen piiriin kuuluvat kaikki henkilövahingot ja vastapuolen omaisuudelle aiheutuneet vahingot Suomen lakien ja asetusten mukaisesti ottaen huomioon viranomaisten määräykset.

Oman ajoneuvon ja auton omaisuuden vahingoittuminen ei kuulu vakuutusturvan piiriin. Ajoneuvon matkustajien henkilökohtaisten esineiden vahingoittuminen on kuitenkin korvattavissa.

Palveluntarjoajat pidättävät oikeuden muuttaa palvelujensa sisältöä tarvittaessa. Ohjelmapalvelut toteutetaan vain sää- ja lumiolosuhteiden salliessa. Huonot sääolosuhteet, hyvin kylmä sää, lumen puute tai ohut jää ylityspaikoissa voivat johtaa ohjelman muutoksiin tai peruutuksiin. Palveluntarjoajalla on myös oikeus keskeyttää ohjelmapalvelu, jos asiakkaan toiminta aiheuttaa turvallisuusriskin itselle tai muille tai hänen terveytensä ei salli palvelun jatkamista.

Muut vammat ja vahingot:

Kukin palveluntarjoaja on vastuussa vain henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat palvelun aikana tapahtuneista onnettomuuksista, jotka johtuvat palveluntarjoajan, sen työntekijöiden tai alihankkijoiden viallisista laitteista tai väärinkäytöksistä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka voidaan korvata asiakkaan omalla matkavakuutuksella. Suosittelemme henkilökohtaisen matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista kaikille asiakkaille.

Ohjelmapalvelut ja aktiviteetit voivat olla fyysisesti vaativia, ja osallistujat voivat altistua tärinälle. Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sydänsairaudet, selkäkipu tai vastaavat, tai jos olet raskaana), sinun on tarkistettava lääkärisi kanssa ennen osallistumistasi, onko terveytesi rajoittava osallistumistasi. Asiakas on vastuussa siitä, että palveluntarjoaja saa tietoa rajoituksista tai riskitekijöistä ennen palvelua.

Vahvistus varauksesta:

Palvelut veloitetaan kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä. Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun maksu on suoritettu. Jos maksua ei suoriteta, pidätämme oikeuden peruuttaa varaus

Varauksen peruutus (kokonaan tai osittain):

Yli 28 päivää ennen varauksen ensimmäistä päivää – veloitetaan 10%: n ennakkomaksu.
27–14 päivää ennen varauksen ensimmäistä päivää – veloitetaan 50%: n peruutusmaksu.
13–0 päivää ennen varauksen ensimmäistä päivää – palvelun koko hinta veloitetaan.

Muutokset varaukseesi:

Muutokset ja peruutukset on tehtävä kirjallisesti ja päivättävä (kirje, sähköposti).

Jos muutat varaustasi alle 28 päivää ennen sen ensimmäistä päivää, veloitetaan palvelumaksu 10 € / muutos.

Alennetut maksut:

Mahdolliset alennetut maksut lapsille tai opiskelijoille ilmoitetaan erikseen kussakin ohjelmakuvauksessa.

Ylivoimainen este:

Kaikki ohjelmapalvelut ovat sääolosuhteiden alaisia. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamista taloudellisista tai muista menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista. Ylivoimaisia ​​esteitä ovat muun muassa sota, lakko, sääolosuhteet, lumen tai jään puuttuminen tai muut luonnonolosuhteet. Loihakka Oy ei korvaa asiakkaalle muita matkakustannuksia, mukaan lukien lennot, muualla ostetut palvelut ylivoimaisen esteen vuoksi.

Sovellettava laki ja toimivalta:

Nämä termit tulkitaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Näihin ehtoihin tai Loihakka Oy: n tai muiden TravelOulu.fi-verkkokauppapalvelujen tarjoajien toimintaan liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan yksinomaan suomalaisten tuomioistuinten toimesta. Oulun käräjäoikeus on ensisijainen ratkaisupaikka. Jos jotakin näistä ehdoista pidetään joko kokonaan tai osittain pätemättöminä tai laittomina tai niiden toteutuksessa on ongelmia, muut ehdot pysyvät voimassa.